Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Sekcji, które odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 10:00 w Krakowie w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej I piętro, budynku głównego przy ul. Warszawskiej 24

  Program posiedzenia
  Część I - godz. 10.00 - 11.45 - Sala Senacka Politechniki Krakowskiej
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia, informacje wstępne,
  2. Przywitanie uczestników przez Dziekana WIL prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty,
  3. Prezentacja prof. Jana Olka z Purdue University, USA pt. „Wpływ nietradycyjnych dodatków mineralnych na właściwości mechaniczne i trwałość betonu”,
  4. Prezentacja dr hab. inż. Tomasza Zdeba, prof. PK, pt. „Spopielone osady ściekowe jako dodatek do kompozytów cementowych”,
  5. Informacja o działalności KILIW PAN i RDN w ostatnich miesiącach – prof. Kazimierz Furtak,
  6. Informacja o znaczących osiągnięciach członków Sekcji,
  7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

  Część II - godz. 12.00 - 15.30 – Sala 1/7, budynek „Działownia” Politechnika Krakowska

  Otwarcie i obrady 10 Jubileuszowej Konferencji MATBUD’2023. Program Konferencji zostanie wkrótce zamieszczony na stronie www.matbud.pk.edu.pl

   

   

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia br. zmarł Pan prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Członek Senior naszej Sekcji.

  Prof Runkiewicz