Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Uprzejmie Państwa zapraszamy na ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sekcji,
  które odbędzie się
  10 maja 2024 roku (piątek) o godz. 11:30 w Warszawie
  w Sali Konferencyjnej Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Filtrowej


  Program posiedzenia
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia, informacje wstępne
  3. Prezentacja prof. Piotra Woyciechowskiego pt. „Dwutlenek węgla w życiu cementu/betonu: spalanie i kalcynacja vs karbonatyzacja. Materiałowe i
  procesowe sposoby dekarbonatyzacji.”
  4. Prezentacja dr hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego pt. „Big data i AI w odkrywaniu właściwości pożarowych nowych materiałów budowlanych”
  5. Informacja o działalności KILIW PAN i RDN w ostatnich miesiącach – prof. Kazimierz Furtak
  6. Informacja o realizacji działań w ramach projektu „Akademia Młodych Naukowców Sekcji IMB”- prof. Jerzy Hoła i prof. Łukasz Sadowski
  7. Informacja o znaczących osiągnięciach członków Sekcji (książki, znaczące publikacje uzyskane nagrody i wyróżnienia, zakończone postępowania awansowe, itp.)*
  8. Podsumowanie działalności Sekcji w kadencji 2020-2024
  9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.