Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

    Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

    Polska Akademia Nauk uruchomiła Elektroniczny System Wyborczy PAN (ESWPAN) na potrzeby wyborów do komitetów naukowych PAN rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Wybory członków i członkiń 78 komitetów rozpoczną się 18 października 2023 r. Uprawnieni do głosowania samodzielni pracownicy naukowi mogą już teraz rejestrować się na stronie ESWPAN.

    W wyborach do Komitetów w 2023 roku konieczne jest zarejestrowanie nowego konta. Konta zarejestrowane w wyborach na poprzednie kadencje Komitetów nie istnieją w tegorocznej wersji systemu ESWPAN.

    Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają między styczniem a majem 2024 r., dlatego rejestracja wyborców rozpoczęła się już 5 lipca br. i będzie trwała do 6 października. 17 października nastąpi ogłoszenie list wyborczych, zaś same wybory odbędą się w dniach 18-31 października 2023 r. Ogłoszenie wyników planowane jest w dniu 20 listopada 2023 r.

    https://pan.pl/blog/rozpoczely-sie-wybory-do-komitetow-naukowych-pan/