Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Skład
  Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2020-2023

  Członkowie Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILIW PAN

  1. Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki – KILIW PAN
  2. Prof. dr hab. inż. Jan Deja – KILIW PAN, wiceprzewodniczący Sekcji
  3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - KILIW PAN, wiceprzewodniczący Sekcji
  4. Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK – KILIW PAN
  5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła - KILIW PAN, wiceprzewodniczący
  6. Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska - KILIW PAN, przewodnicząca
  7. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – członek PAN, KILIW PAN
  8. Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński – KILIW PAN
  9. Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – KILIW PAN
  10. Dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK – sekretarz Sekcji

  Członkowie Stowarzyszeni KILIW PAN

  1. Prof. dr hab. inż. Jan Olek (Purdue University, USA) 
  2. Prof. dr inż. Andrzej Nowak (Auburn University, USA)
  3. Dr Jacek (Jacques) Lukasik (Francja)
  4. Prof. dr inż. Piotr Moncarz (Stanford University)

  Członkowie Seniorzy

  1. Prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz
  2. Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt
  3. Prof. dr inż. Lesław Brunarski
  4. Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
  5. Prof. dr hab. inż. Jan Kubik
  6. Prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski
  7. Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
  8. Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
  9. Prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski
  10. Doc. dr inż. Stanisław Wierzbicki
  11. Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

  GRUPA PROBLEMOWA przy SEKCJI IMB

  1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus – (Politechnika Lubelska)
  2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – (Politechnika Śląska)
  3. Prof. dr hab. inż. Michał Glinicki – (IPPT PAN Warszawa)
  4. Prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – (Politechnika Opolska)
  5. Prof. dr hab. inż. Marek Iwański – (Politechnika Świętokrzyska)
  6. Prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski – (Politechnika Warszawska)
  7. Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak – (Politechnika Świętokrzyska)
  8. Prof. dr hab. inż. Grzegorz Prokopski – (Politechnika Rzeszowska)
  9. Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – (IBDiM Warszawa)
  10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin - (Politechnika Świętokrzyska)
  11. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz – (Politechnika Wrocławska)
  12. Dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. UTP  – (UTP Bydgoszcz, PGdańska)
  13. Dr hab. inż. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO – (Politechnika Opolska)
  14. Dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka – (IPPT PAN)
  15. Dr hab. inż. Janusz Konkol, prof. PRz. – (Politechnika Rzeszowska)
  16. Dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH – (AGH Kraków)
  17. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – (Politechnika Białostocka)
  18. Prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski – (Politechnika Warszawska)
  19. Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – (Sieci Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
  20. Dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. PW – (Politechnika Wrocławska)
  21. Dr inż. Marcin Kruk (Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego)