Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Uprzejmie Państwa zapraszamy na posiedzenie Sekcji,
  które odbędzie się
  13 grudnia 2023 roku (środa) o godz. 11:00 w Krakowie
  w Sali Konferencyjnej Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  Krakowska Huta Szkła, ul. Lipowa 3.


  Program posiedzenia
  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia, informacje wstępne
  2. Przywitanie uczestników przez Dyrektura Instytutu dr hab. inż. Pawła Pichniarczyka, prof. AGH i krótka prezentacja Sieci Łukasiewicz
  3. Referat pt. „Wykorzystanie nowoczesnego szkła w budownictwie” – dr inż. Magdalena Kosmal
  4. Prezentacja dotycząca technologii produkcji szkła wraz z pokazami formowania szkła na żywo – Aleksandra Skorek
  5. Informacja o działalności KILIW PAN i RDN w ostatnich miesiącach – prof. Kazimierz Furtak
  6. Informacja o działaniach w ramach projektu „Akademia Młodych Naukowców Sekcji IMB”- prof. Jerzy Hoła
  7. Informacja o znaczących osiągnięciach członków Sekcji (książki, znaczące publikacje uzyskane nagrody i wyróżnienia, zakończone postępowania awansowe, itp.)
  8. Sprawy wniesione i wolne wnioski