Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Dni Betonu, 11-13.10.2021, Wisła https://www.dnibetonu.com/

  Awarie Budowlane, 23-27.05.2022, Międzyzdroje http://www.awarie.zut.edu.pl/komitet-organizacyjny.html

  Concrete Roads, 19-23.06.2022, Kraków  https://concreteroads2022.com/home

  International Congress on Polymers in concrete, 26-29.06.2022, Warszawa

  67 Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB https://krynica2022.pk.edu.pl/index.php/pl/

  XXII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra 2022 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją" https://kontra.il.pw.edu.pl/

  "2nd 24 Hours of Concrete Konowledge" https://www.concrete.org/events/24hours.aspx

  10. edycja Konferencji Naukowo-Technicznej MATBUD'2023 matbud.pk.edu.pl

  16 edycja Międzynarodowego Kongresu Chemii Cementu ICCC 2023 www.iccc2023.org